EDUPlanet.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EduPlanet.com.pl z dnia 30.11.2017 & POLITYKA PRYWATNOŚCI (zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO)

  

1. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. z dnia 2 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 459).

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego EduPlanet.com.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.EduPlanet.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia).

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z dnia 30 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 683).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 24 czerwca 2017 roku, Dz.U. poz. 1219).

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.EduPlanet.com.pl, jest reprezentowany przez firmę Prospectus Inicjatywy Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Canaletta 43. Wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod numerem regon: 932038053 oraz NIP: 898-158-33-98

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz elementy dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość, odstąpienia od umowy, skutki odstąpienia od umowy.

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 


a) Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.EduPlanet.com.pl umożliwia dokonywanie zakupu gier i książek edukacyjnych wspierających naukę języków obcych.
 
b) Zakupy w sklepie internetowym EduPlanet mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia (e-mail).

c) Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

d) Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu w ciągu 24h od złożenia zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez EduPlanet. 

e) Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego.

f) Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

g) Sklep internetowy EduPlanet przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku z wyjątkiem przerw urlopowych. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

h)  Firma Prospectus Inicjatywy Edukacyjne zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

   I) w czasie 5 dni roboczych od wystawienia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości (dotyczy przelewu jako formy płatności)
  II) gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

i) Zamówienia należy składać w języku polskim. Obsługujemy także klientów anglojęzycznych.


j) Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Sklep EduPlanet zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia. 

k) Firma Prospectus Inicjatywy Edukacyjne prowadząca sklep internetowy EduPlanet , wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

l) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


 

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 


Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

I) odbiór osobisty w Księgarni Columbus we Wrocławiu po wcześniejszym opłaceniu zamówienia na rachunek bankowy sklepu internetowego EduPlanet/ Prospectus - inicjatywy edukacyjne. Odbiór jest możliwy po zatwierdzeniu wpłaty w ciągu 2-5 dni roboczych

 

II) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. 


a) Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
     I) sprawdzeniu przez obsługę Sklepu kompletności wysłanych danych,
     II) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

b) Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, a - w przypadku płatności przelewem – po wpłynięciu na rachunek NUMER RACHUNKU kwoty na jaką opiewało zamówienie. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych dotyczących numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

c) W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjąć przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Prospectus Inicjatywy Edukacyjne.

d) Zamówienia o wadze powyżej 5kg (Poczta Polska) i 30kg (DHL) bedą kalkulowane indywidualnie. Aktualny cennik znajduje się na stronie 'Jak kupować?'

e) W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt  I), płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

f)  Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym Biurze Obsługi Klienta, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia

g) Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

h) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupu za pośrednictwem witryny www.eduplanet.com.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybraną formę płatności i doręczenia.

Płatność przelewem - w przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie czy nie.

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z przedstawicielem firmy Prospectus Inicjatywy Edukacyjne.

Kompletowanie zamówienia - W przypadku gdy nie wszystkie produkty są dostępne, Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwy. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia bądź potwierdzenie częściowej realizacji. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, Kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

5. REKLAMACJE I GWARANCJE

 


a) Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w siedzibie sklepu .

 

b) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu EduPlanet widniejący na paragonie. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

c) Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

d)  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu przesyłki.

 


e) W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

f) Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 


a) Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie EduPlanet bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. 
b) W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 7 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

c) Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie.

d) Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Prospectus Inicjatywy Edukacyjne na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.

 

7. OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


a) Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Prospectus Inicjatywy Edukacyjne (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z uwzględnieniem przepisów RODO.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury, zlecenia wysyłki, obsługi zapytań/reklamacji/zwrotów i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie są ujawniane osobom trzecim.


b) w czasie Państwa wizyty w serwisie EduPlanet dane dotyczące wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. są zbierane automatycznie i mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Również nasz serwis może zapisywać dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w urządzeniach osób korzystających z naszych serwisów (cookies), które to przeznaczone są do korzystania z naszych usług, jak również możliwe jest uzyskiwanie późniejszego dostępu do tych danych. Dane o każdym odwiedzającym stronę zbierane są automatycznie. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Jednocześnie informujemy, że brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jak i dalsze korzystanie z naszych serwisów oznacza akceptację korzystania przez EduPlanet z plików cookies.

 

Witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te mogą być zbierane przez podmioty niezależne od EduPlanet, w tym za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.


c) Dane osobowe Kupującego służą do założenia konta w serwisie www.EduPlanet.com.pl i są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionym do tego organom Państwa.

d) Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego EduPlanet

e)  Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie kontaktując się z firmą Prospectus Inicjatywy Edukacyjne: telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną biuro@prospectus.edu.pl

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


a) Firma Prospectus Inicjatywy Edukacyjne zastrzega sobie prawo do:
    I) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
    II) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu EduPlanet,
    III) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu EduPlanet,
    IV) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

c) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

d) Odbiorców hurtowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

e)  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

(pusty)
Reklama
2010 © Edu Planet | Prospectus Projekt